Chồng tôi là một tên biến thái cuồng dâm và bạo lực

Chồng tôi là một tên biến thái cuồng bạo lực. Từ khi tôi lấy anh ấy về ngày nào tôi cũng phải chịu những cuộc bạo hành về thể sác. Khi yêu anh ấy không có như vậy anh rất tốt với tôi. Anh quan tâm tôi và mọi người sung quanh. Anh lo lắng chăm sóc từng chút một nhưng mà khi có được tôi. Khi cưới được tôi anh ấy lại là một con người khác. Dường như tôi cảm thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh hay nóng nảy tính cách bạo lực và đặc biệt chuyện giường chiếu anh ấy cũng dùng bạo lực. Anh thường lấy xích trói tôi như một con chó lô lệ  tình dục vậy. Anh hành hạ rồi tiếp đó anh địt điên cuồng khiến tôi rất là đau và sợ hãi.