Nữ cảnh sát vú to nghiện cặc hiếp luôn tội phạm

Hôm nay khi đang trực ban tại phòng thì có một người điện đến báo án. Có một tên biến thái đột nhập vào nhà và quấy dối. Nhận được tin báo  tôi liền phi tới nơi sảy ra vụ án đó. Trong lòng đang có chút lo nắng nhưng khi được đồng nghiệp an ủi. Đỡ đi nhiều sau khi tới nơi bằng nhiều biện pháp tôi đã bắt được hắn ta. Khi về nới công tác  tôi được tiếp nhận để thẩm vấn anh ta. Nhưng ngoài vẻ mặt đắc ý thì tôi không hỏi được gì. Vì quá thương cho nhà kia lên tôi đã dụ hắn hiếp mình để lấy thân này. Bảo vệ ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Tôi biết rằng làm một cảnh sát phải bảo vệ người dân.