Về nhà chơi gặp ngay bà mẹ kế dâm đãng gạ chịch

Từ rất lâu rồi tôi đã chưa về nhà thăm người bố già của tôi. Vì mẹ mất sớm tôi thì đi du học ở xa nhà lên ít khi về thăm ông ấy được. Từ lúc bà mất bố vẫn cay cáy chuyện trong lòng không thoát ra được. Vừa thương vừa lo cho ông lên tôi đã cho ông đi tiếp bước nữa. Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua và nay tôi có về thăm nhà. Khi mở cửa là bà mẹ vô cùng niềm lở với tôi. Khi vào trong nhà thì không biết bố đi đâu. Thấy báo bưng nước cho tôi rồi lẳng lơ trước mặt tôi. Như vậy thì mới biết bao nhiêu năm nay bố tôi chịu cực khổ như nào . Ông đã vất vả cả đời nay đến già vẫn chưa được hưởng.